ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิตราพัชร์ ชัยรัตนหิรัญกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0857365178
อีเมล์ : chai-2508@hotmail.com
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2557,07:52  อ่าน 1571 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2557,07:52   อ่าน 1571 ครั้ง