ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิตราพัชร์ ชัยรัตนหิรัญกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0857365178
อีเมล์ : chai-2508@hotmail.com
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2557,07:49  อ่าน 719 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การศึกษาการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2557,07:49   อ่าน 719 ครั้ง