ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิตราพัชร์ ชัยรัตนหิรัญกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2557,07:52  อ่าน 1681 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิตราพัชร์ ชัยรัตนหิรัญกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2557,07:49  อ่าน 760 ครั้ง
รายละเอียด..