ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยาด้วยการใช้ ICT
โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยาได้จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยาด้วยการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนกับ QR Code และ Kahoot ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องเกียรติยศนกเจ้าฟ้าฯ  โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา
1
2
3
4
5
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2560,20:55   อ่าน 410 ครั้ง