ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 26.62 KB 15
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 572.5 KB 49
แบบเสนอโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 661.5 KB 28
รหัสเข้าระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน RAR Archive ขนาดไฟล์ 5.14 KB 49
แบบ นร 01 - 02 (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 43
MaMa Learning Model Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.57 KB 64
หลักสูตร 51 สี่สี 114
รวมรูปกิจกรรม
Open House ประจำปี 2557 51
ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2557 62
กิจกรรมค่ายหมอภาษา 23 มกราคม 2558 49
เข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2557 76
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 67
พิธีถวายราชสดุดี ประจำปี 2557 57
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 80
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 65
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 9-10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ชุดที่ 2 80
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 9-10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ชุดที่ 1 85
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 1 กรกฎาคม 64
อบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด 91
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 76
รับขวัญลูกบึง ประจำปีการศึกษา 2557 77
ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 92
การประชุม symposium 95
กิจกรรม open house ประจำปีการศึกษา 2556 80
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ชุดที่ 3 81
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ชุดที่ 2 85
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ชุดที่ 1 72
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 95