ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รหัสเข้าระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน RAR Archive ขนาดไฟล์ 5.14 KB 21
แบบ นร 01 - 02 (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 16
MaMa Learning Model Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.57 KB 33
หลักสูตร 51 สี่สี 92
รวมรูปกิจกรรม
Open House ประจำปี 2557 24
ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2557 38
กิจกรรมค่ายหมอภาษา 23 มกราคม 2558 29
เข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2557 43
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 38
พิธีถวายราชสดุดี ประจำปี 2557 36
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 51
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 46
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 9-10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ชุดที่ 2 50
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 9-10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ชุดที่ 1 55
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 1 กรกฎาคม 44
อบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด 58
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 52
รับขวัญลูกบึง ประจำปีการศึกษา 2557 49
ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 51
การประชุม symposium 59
กิจกรรม open house ประจำปีการศึกษา 2556 56
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ชุดที่ 3 58
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ชุดที่ 2 55
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ชุดที่ 1 50
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 69