ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 26.62 KB 63
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 572.5 KB 100
แบบเสนอโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 661.5 KB 199
รหัสเข้าระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน RAR Archive ขนาดไฟล์ 5.14 KB 95
แบบ นร 01 - 02 (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 90
MaMa Learning Model Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.57 KB 112
หลักสูตร 51 สี่สี 167
รวมรูปกิจกรรม
Open House ประจำปี 2557 94
ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2557 104
กิจกรรมค่ายหมอภาษา 23 มกราคม 2558 90
เข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2557 121
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 112
พิธีถวายราชสดุดี ประจำปี 2557 99
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 124
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 110
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 9-10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ชุดที่ 2 121
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 9-10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ชุดที่ 1 132
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 1 กรกฎาคม 110
อบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด 133
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 118
รับขวัญลูกบึง ประจำปีการศึกษา 2557 118
ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 134
การประชุม symposium 137
กิจกรรม open house ประจำปีการศึกษา 2556 123
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ชุดที่ 3 123
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ชุดที่ 2 126
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ชุดที่ 1 112
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 137