ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 572.5 KB 4
แบบเสนอโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 661.5 KB 9
รหัสเข้าระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน RAR Archive ขนาดไฟล์ 5.14 KB 26
แบบ นร 01 - 02 (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 21
MaMa Learning Model Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.57 KB 39
หลักสูตร 51 สี่สี 97
รวมรูปกิจกรรม
Open House ประจำปี 2557 28
ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2557 43
กิจกรรมค่ายหมอภาษา 23 มกราคม 2558 32
เข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2557 49
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 42
พิธีถวายราชสดุดี ประจำปี 2557 38
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 58
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 51
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 9-10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ชุดที่ 2 54
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 9-10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ชุดที่ 1 64
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 1 กรกฎาคม 49
อบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด 64
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 57
รับขวัญลูกบึง ประจำปีการศึกษา 2557 53
ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 57
การประชุม symposium 69
กิจกรรม open house ประจำปีการศึกษา 2556 63
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ชุดที่ 3 63
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ชุดที่ 2 62
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ชุดที่ 1 55
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 74