ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักสูตร 51 สี่สี 81
MaMa Learning Model Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.57 KB 22
แบบ นร 01 - 02 (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 11
รหัสเข้าระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน RAR Archive ขนาดไฟล์ 5.14 KB 8
รวมรูปกิจกรรม
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 60
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ชุดที่ 1 45
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ชุดที่ 2 47
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ชุดที่ 3 52
กิจกรรม open house ประจำปีการศึกษา 2556 47
การประชุม symposium 49
ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 45
รับขวัญลูกบึง ประจำปีการศึกษา 2557 44
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 47
อบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด 51
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 1 กรกฎาคม 39
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 9-10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ชุดที่ 1 44
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 9-10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ชุดที่ 2 40
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 33
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 41
พิธีถวายราชสดุดี ประจำปี 2557 31
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 33
เข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2557 30
กิจกรรมค่ายหมอภาษา 23 มกราคม 2558 24
ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2557 27
Open House ประจำปี 2557 18