ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 26.62 KB 53
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 572.5 KB 88
แบบเสนอโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 661.5 KB 148
รหัสเข้าระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน RAR Archive ขนาดไฟล์ 5.14 KB 84
แบบ นร 01 - 02 (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 81
MaMa Learning Model Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.57 KB 101
หลักสูตร 51 สี่สี 155
รวมรูปกิจกรรม
Open House ประจำปี 2557 84
ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2557 93
กิจกรรมค่ายหมอภาษา 23 มกราคม 2558 78
เข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2557 107
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 102
พิธีถวายราชสดุดี ประจำปี 2557 87
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 113
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 98
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 9-10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ชุดที่ 2 111
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 9-10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ชุดที่ 1 119
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 1 กรกฎาคม 98
อบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด 121
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 110
รับขวัญลูกบึง ประจำปีการศึกษา 2557 108
ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 125
การประชุม symposium 126
กิจกรรม open house ประจำปีการศึกษา 2556 114
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ชุดที่ 3 111
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ชุดที่ 2 116
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ชุดที่ 1 103
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 129