ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 26.62 KB 12
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 572.5 KB 47
แบบเสนอโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 661.5 KB 24
รหัสเข้าระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน RAR Archive ขนาดไฟล์ 5.14 KB 49
แบบ นร 01 - 02 (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 42
MaMa Learning Model Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.57 KB 61
หลักสูตร 51 สี่สี 113
รวมรูปกิจกรรม
Open House ประจำปี 2557 50
ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2557 61
กิจกรรมค่ายหมอภาษา 23 มกราคม 2558 48
เข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2557 75
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 64
พิธีถวายราชสดุดี ประจำปี 2557 57
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 77
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 64
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 9-10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ชุดที่ 2 79
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 9-10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ชุดที่ 1 84
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 1 กรกฎาคม 63
อบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด 89
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 74
รับขวัญลูกบึง ประจำปีการศึกษา 2557 76
ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 91
การประชุม symposium 92
กิจกรรม open house ประจำปีการศึกษา 2556 79
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ชุดที่ 3 79
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ชุดที่ 2 84
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ชุดที่ 1 72
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 92