ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 26.62 KB 3
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 572.5 KB 9
แบบเสนอโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 661.5 KB 14
รหัสเข้าระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน RAR Archive ขนาดไฟล์ 5.14 KB 32
แบบ นร 01 - 02 (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 28
MaMa Learning Model Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.57 KB 43
หลักสูตร 51 สี่สี 101
รวมรูปกิจกรรม
Open House ประจำปี 2557 33
ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2557 47
กิจกรรมค่ายหมอภาษา 23 มกราคม 2558 35
เข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2557 53
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 47
พิธีถวายราชสดุดี ประจำปี 2557 43
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 63
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 55
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 9-10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ชุดที่ 2 61
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 9-10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ชุดที่ 1 68
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 1 กรกฎาคม 52
อบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด 71
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 60
รับขวัญลูกบึง ประจำปีการศึกษา 2557 60
ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 63
การประชุม symposium 76
กิจกรรม open house ประจำปีการศึกษา 2556 66
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ชุดที่ 3 68
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ชุดที่ 2 70
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ชุดที่ 1 59
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 78