ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 26.62 KB 10
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 572.5 KB 44
แบบเสนอโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 661.5 KB 22
รหัสเข้าระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน RAR Archive ขนาดไฟล์ 5.14 KB 48
แบบ นร 01 - 02 (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 40
MaMa Learning Model Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.57 KB 57
หลักสูตร 51 สี่สี 111
รวมรูปกิจกรรม
Open House ประจำปี 2557 48
ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2557 56
กิจกรรมค่ายหมอภาษา 23 มกราคม 2558 43
เข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2557 66
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 61
พิธีถวายราชสดุดี ประจำปี 2557 54
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 72
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 64
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 9-10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ชุดที่ 2 75
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 9-10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ชุดที่ 1 81
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 1 กรกฎาคม 62
อบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด 86
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 70
รับขวัญลูกบึง ประจำปีการศึกษา 2557 71
ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 90
การประชุม symposium 86
กิจกรรม open house ประจำปีการศึกษา 2556 77
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ชุดที่ 3 76
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ชุดที่ 2 80
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ชุดที่ 1 69
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 91