ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 26.62 KB 58
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 572.5 KB 94
แบบเสนอโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 661.5 KB 174
รหัสเข้าระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน RAR Archive ขนาดไฟล์ 5.14 KB 90
แบบ นร 01 - 02 (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 86
MaMa Learning Model Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.57 KB 106
หลักสูตร 51 สี่สี 162
รวมรูปกิจกรรม
Open House ประจำปี 2557 88
ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2557 98
กิจกรรมค่ายหมอภาษา 23 มกราคม 2558 85
เข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2557 113
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 108
พิธีถวายราชสดุดี ประจำปี 2557 93
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 118
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 103
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 9-10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ชุดที่ 2 117
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 9-10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ชุดที่ 1 126
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 1 กรกฎาคม 104
อบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด 127
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 115
รับขวัญลูกบึง ประจำปีการศึกษา 2557 113
ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 129
การประชุม symposium 132
กิจกรรม open house ประจำปีการศึกษา 2556 119
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ชุดที่ 3 118
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ชุดที่ 2 121
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ชุดที่ 1 107
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 133