ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายรุ่งโรจน์ สินธุสนธิชาติ (โรจน์)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 2
อีเมล์ : PPS_SPEC@HOTMAIl.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : หจก พีพีเอส
ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
ที่อยู่ที่ทำงาน

: กทม

วันที่บันทึกข้อมูล : 07 ก.ย. 2560,01:16 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.225.45


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล