ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 3 คน
ชื่อ-นามสกุล : น.ส สุนิสา เทียนถวาย (น้องปัด)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น :
ที่อยู่ : 39ซ.ประชาร่วมใจ1ถนนงามวงศ์วานแขวงลาดยาวเขตจตุจักร
เบอร์มือถือ : 0631139091
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายรุ่งโรจน์ สินธุสนธิชาติ (โรจน์)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 2
ที่อยู่ : 107 / 116 พระสมุทรเจดี จ.สมุทรปราการ
เบอร์มือถือ : 088-3563147
อีเมล์ : PPS_SPEC@HOTMAIl.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายภูมิพิพัฒธนรัฐ ชมพักตร์ (โรจน์)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 4
ที่อยู่ : 38/1 ม.4 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
เบอร์มือถือ : 0853621270
อีเมล์ : chompuk_123@windowslive.com
รายละเอียดเพิ่มเติม