ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยาขอต้อนรับนายบัญชา วงศ์ซื่อ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ด้วยความยินดียิ่ง วันจันทร์ที่ 21 พฤศจืกายน 2559 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยาเป็นสถานที่สอบนักธรรมของนักเรียนโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ตั้งแต่ เวลา 08:00-16:00 น. ด้วยโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ได้กำหนดจัดนิทรรศการงานโลกวิชาการ งานอาชีพ ( Open House ) ประจำปีการศึกษา 2559 "ส่งเสริมการจัดการศึกษา สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0" เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูแสดงผลงานทางวิชาการของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานห้องสมุด ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนต่อสาธารณชน ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 16 พ.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 19 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา 25 ก.ย. 61
รายงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 29 เม.ย. 61
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559 12 มิ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา เรื่อง การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 10 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา เรื่อง การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 24 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 21 ก.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 24 มี.ค. 58
ข่าวการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด